ACM-project

Het is goed als kinderen in een vroeg stadium weten dat er concurrentieregels zijn en hoe die gehandhaafd worden. Die handhaving is het werk van toezichthouders. Het werk van toezichthouders in het economisch verkeer is een onderdeel van het examenprogramma economie.

Om bovenstaande redenen heeft de ACM speciaal lesmateriaal ontwikkeld voor leerlingen van de bovenbouw HAVO en VWO. Dat materiaal bestaat uit de spannende en educatieve film De Concurrenten en wordt ondersteund met een docentenhandleiding.

In de docentenhandleiding staat achtergrondinformatie over de film en het lesmateriaal. Bovendien bevat de handleiding vragen en opdrachten voor het gebruik van de film in de klas in één of meer lessen.

Opzet en achtergrond lesmateriaal (pdf)

Film bekijken

Log in met het BRIN-nummer van uw school, zoals dat bekend is bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (4 tekens, zonder de twee nullen aan het eind).

Aanvragen inlogcode

Bij problemen kunt u contact opnemen met webteam@acm.nl.