Handleiding bij De Concurrenten

In de docentenhandleiding staat beschreven hoe u de film in uw klas kunt gebruiken. U vindt er ook alle uitwerkingen van de opdrachten. U kunt de film interactief gebruiken als introductie of vervolg op de speltheorie (gevangenendilemma) in relatie tot onderwerpen als prijzenoorlog, kartelvorming en het werk van de mededingingsautoriteit.

Introductie in maximaal één les

Uw leerlingen weten nog weinig van het onderwerp af? Dan kunt u het introduceren in één les. Geef eerst een korte inleiding op het onderwerp. Start de film en zet deze op twee momenten stil bij de vraag 'Wat zou jij doen?' Discussieer met uw leerlingen over de vragen. Na de film kunt u nog een derde discussiemoment inbouwen rondom een aantal stellingen.
De film in één les (pdf)

In één of twee lessen

Weten uw leerlingen al wat meer van het onderwerp af? Gebruik dan de film in één of twee lessen. De eerste les is als hierboven, met één verschil. U vervangt het derde discussiemoment voor een opdracht tijdens de les. Liever in twee lessen? Geef dan na de eerste les een huiswerkopdracht mee. Die opdracht behandelt u dan in de tweede les.
De film in één of twee lessen (pdf)

Als keuzeonderwerp, praktische opdracht of profielwerkstuk

U heeft de film in één of twee lessen gebruikt? Dan kunt u het onderwerp uitbreiden als keuzeonderwerp, gebruiken als intro op een praktische (groeps)opdracht of zelfs als een profielwerkstuk. In de handleiding vindt u voor alledrie de opties diverse suggesties.
De film als keuzeonderwerp, praktische opdracht of profielwerkstuk (pdf)

Al het lesmateriaal in één document:

De complete docentenhandleiding (pdf)

Film bekijken

Log in met het BRIN-nummer van uw school, zoals dat bekend is bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (4 tekens, zonder de twee nullen aan het eind).

Aanvragen inlogcode

Bij problemen kunt u contact opnemen met webteam@acm.nl.